Persoonlijk advies? Bel 06 - 427 19 906

  • Het kennis- en adviesbureau voor vergunningen

  • Effectief, kennis van zaken en altijd op tijd!

  • Voor al uw vergunningen

Colijn - Vergunningenscan Ruimte voor de rivier maatregelen haven Tholen

Het project ‘aanleg keermiddel Tholen en dijkversterking Botshoofd, met bijkomende werken in de gemeente Tholen’ maakt onderdeel uit van het Ruimte voor de Rivier programma van het Ministerie van Infrastructuur en milieu. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft bij besluit van 1 oktober 2009 onder meer bepaald dat een rijksinpassingsplan (RIP) als bedoeld in artikel 3.28 van de Wro wordt vastgesteld en dat ten behoeve van deze maatregel de rijkscoördinatieregeling, bedoeld in § 3.6.3 van de Wro, van toepassing is. Het Vergunningenhuis heeft namens Colijn geïnventariseerd welke vergunningen binnen dit project benodigd zijn.


Informatie aanvragen

Ik wil graag gebeld worden